een smal menu Iphone menu voor je mobieltje

kleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


Wisten jullie dat de Proppenstampers verscheidene Basistrainers heeft?

Marleen Donker en Willem Snoek zijn op 10 januari 2015 geslaagd voor het examen. De opleiding was een intensieve cursus van 4 maanden, waarin zij 5 cursusdagen hadden, 7 praktijkstages moesten lopen en van elke stage een verslag moesten schrijven. Bij het examen kregen zij allebei een proefpersoon toegewezen, die zij de basisbeginselen van het kleiduivenschieten bij moesten brengen. Het lesgeven begint met een korte uitleg over de duif, het geweer, de patroon en de veiligheidsregels. Hierna volgt de uitleg van de voetenstand, de houding, het schouderen van het geweer en het startpunt van de loop. Elke leerling moest 15 duiven schieten: 5 afgaande duiven, 5 inkomende duiven en 5 rabbits. Bij elke duif wordt een kleine uitleg gegeven over hoe de duif  gevolgd moet worden en op welk moment de trekker overgehaald dient te worden. Aangezien Marleen en Willem zelf actieve zwartkruitschutters zijn, is hen gevraagd of zij (in het kader van een activiteit ter promotie van hun vereniging) een presentatie en een demonstratie zwartkruit wilden geven aan de andere Basistrainers in opleiding. Na een korte presentatie over de ontwikkeling van vuurwapens door de eeuwen heen, volgde een korte demonstratie van het maken van een zwartkruitpatroon. Hierna kregen alle  cursisten de mogelijkheid om 1 schot met een voorlader en 2 schoten met een achterlader te doen. De demonstratie was een groot succes! Er zijn overigens meer leden van het NPG in het bezit van geldige diploma’s Basistrainer voor zowel hagel als pistool/geweerdisciplines. Deze zijn echter niet regelmatig op onze banen aanwezig voor begeleiding.

 Marleen & Willem

Marleen en Willem zijn tevens Algemeen Bestuurslid.

Marleen en Willem zijn vrijwel elke zondag wanneer de Proppenstampers in Biddinghuizen trainen op het veld te vinden. Zij bieden iedereen (beginnende én gevorderde schutters) de mogelijkheid om een keer een les of training bij hen te volgen. Wil jij graag een keer een extra les volgen of eens hulp bij het schieten, spreek hen op een zondag een keer aan, stuur een mailtje naar het secretariaat van de Proppenstampers of neem direct met Marleen en Willem contact op via wimas19@gmail.com

Ook zijn zij wekelijks te vinden in de wapenwinkel van AMS, Vredenhofweg 9c te Amsterdam, geopend op woensdag en vrijdag van 13:00 tot 22:00 uur.
AMS is gespecialiseerd in antieke en historische wapens en militaria.

 

NPG Jubileum

Copyright © 2006 - 2019
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.