Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina


kleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


Algemene Leden Vergadering van Het Nederlands Proppenstampers Gilde

De A.L.V. vindt plaats bij Dorhout Mees.
Strandgaperweg 30, te Biddinghuizen.

De A.L.V. zal bekend gemaakt worden op de pagina schietdata zodra de juiste datum bekend is.

Op de Leden pagina zijn de vergaderstukken te vinden van de A.L.V.

W. te Poel
Voorzitter NPG
Secretariaat

kleiduif e-mail:

NPG JubileumCopyright © 2006 - 2024
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.