Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina
voor je Iphone menu mobieltjekleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


E-Screener voor de Proppenstampers.


E-screener voor nieuwe aanvragen.

Als gevolg van een wijziging in de Wet wapens en munitie per 1 oktober 2019 is per diezelfde datum voor (potentiële) verlofhouders de zogenaamde e-screener ingevoerd.
De e-screener is een computergestuurd meetinstrument waarmee het Ministerie en de Politie beogen te kunnen beoordelen of (potentiële) verlofhouders geen persoonskenmerken
of een zodanige psychische gesteldheid hebben, dat een wapenverlof niet verleend zou moeten worden.

De KNSA heeft geageerd tegen de invoering van deze e-screener en de wijze waarop dit instrument tot stand is gekomen.
Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat in oktober 2019 de Minister besloot om het gebruik van dit instrument voor de bestaande verlofhouders voorlopig stop te zetten.
Voor nieuwe verlofaanvragers bleef het instrument echter nog wel van toepassing.
De strijd tegen dit instrument en het in de ogen van de KNSA onvoldoende valideren en kalibreren daarvan, is nog niet ten einde.
Er loopt nog een juridische procedure waarbij de KNSA de Minister door middel van een zogenaamd deskundigenbericht verzoekt een andere instantie
een onafhankelijk oordeel over dit instrument en het kalibreren en het valideren daarvan te geven. Naar verwachting zal deze rechtszaak in het najaar 2020 gaan dienen.

Brochure en veranderingen.

Vanwege de coronacrisis in Nederland zijn de politieafdelingen Korpscheftaken die verantwoordelijk zijn voor de aanvraag en de verlenging van wapenverloven, lange tijd gesloten geweest.
In die periode van sluiting werden wel bestaande verloven administratief verlengd, maar nieuwe aanvragen niet meer in behandeling genomen.
Als gevolg daarvan zijn dus ook nieuwe verlofaanvragers niet meer aan de e-screener onderworpen.
In de loop van juli 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken echter weer langzaam opengesteld en zijn ook weer nieuwe aanvragen in behandeling genomen.
En dus zijn nieuwe verlofaanvragers bij het exameninstituut Lamark de e-screener weer gaan doen.
De politie heeft in die periode een nieuwe werkinstructie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gekregen en heeft voor degenen die de e-screener moeten doen, een brochureontwikkeld.

Deze brochure is openbaar en kunt je hier inzien: zie Brochure e-screener.


NPG JubileumCopyright © 2006 - 2024
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.