Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina


kleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif

Wapen Beurzen 2023 in Nederland en België.

Laatste #    06 - 07 - 2023

aanvang datum omschrijving Wapen Beurzen in Nederland
Zondag 11 juni 2023 Wapen Beurs VNW Beurs Nijmegen
Zaterdag 24 juni 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didam
Zondag 25 juni 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Houten
Zaterdag 26 aug. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didam
Zondag 27 aug. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Houten
Zaterdag 30 sept. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didam
Zondag 01 okt. 2023 Wapen Beurs VNW Beurs Nijmegen
Zaterdag 28 okt. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didam
Zaterdag 25 nov. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didam
Zondag 03 dec. 2023 Wapen Beurs VNW Beurs Nijmegen
Zondag 10 dec. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Houten
Zaterdag 30 dec. 2023 Wapen Beurs Militaria Beurs Didamaanvang datum omschrijving Wapen Beurzen in België
Zaterdag 30 sept. 2023 Wapen Beurs Militariabeurs Sijsele
Zaterdag 25 nov. 2023 Wapen Beurs SPIW Beurs EdegemOpgemerkt...
dat dit slechts een planning is en dat er omstandigheden aanwezig kunnen zijn die hierin een wijziging aanbrengen
of dat een geplande beurs niet door gaat.


NPG JubileumCopyright © 2006 - 2023
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.