Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina
voor je Iphone menu mobieltjekleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


Er zijn Mogelijkheden maar ook Verplichtingen bij Het N.P.G.


Mogelijkheden bij het N.P.G.

1. Mogelijkheden.

Er wordt in Nederland en in het buitenland door onze schutters geschoten zowel met kogel als met hagel, historisch als modern.
In Nederland zijn de vaste npg_schietlocaties voor de zwartkruit kleiduivenschutters Biddinghuizen en Huijbergen.
In Duitsland wordt door onze schutters geschoten in Grünewald bij Kleve.
In Aalten, Biddinghuizen en Lienden worden kleiduiven geschoten met moderne hagelpatronen.
In Woerden zijn mogelijkheden om met kogel en de handboog te schieten.
Een uitvoerige opgave voor onze schutters staat op de pagina schietmogelijkheden per locatie en schietdata.

2. Trainingen.Schietsporttrainer

Trainingen worden gegeven in boven genoemde schietsport centra.
De vereniging telt meerdere gediplomeerde schietsporttrainers die hogere prestaties door onze schutters mogelijk maken,
en natuurlijk geldt dat ook voor onze beginners.

Kleiduiven 3. Nieuws pagina.

Het is altijd interessant het laatste nieuws te lezen en foto´s te bekijken van het N.P.G., te vinden in het menu.
NPGVerder wordt er door een aantal van onze schutters een nationaal
en internationaal wedstrijdprogramma afgewerkt.
De internationale wedstrijden vinden plaats in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Zwitserland.
Europese en Wereld kampioenschappen worden ook geschoten.
Het belangrijkste voor onze leden is het plezier, gezamenlijk met elkaar presteren en recreëren op en buiten de schietbanen.

4. Schiet technische zaken.

Men kan via het N.P.G. informeren naar schiet technische zaken omdat er binnen de vereniging een aanzienlijke expertise aanwezig is.
Adviezen in zaken zoals onderhoud en reparatie van diverse (antieke) vuurwapens vallen hieronder.
Op de pagina wapenreparatie is heel veel te zien met filmpjes afkomstig (via YouTube) uit Midway USA van de bekende wapensmid Larry Potterfield.
Ook is er bijvoorbeeld schietmateriaal te verkrijgen, zoals losse staalhagel, neutrale wapenolie, enz. 5. Schietvereniging in hart en nieren.

vuursteen geweer
Het Nederlands Proppenstampers Gilde, Schietvereniging in hart en nieren.

Schieten met kogel, groot of klein kaliber, geen probleem, met modern revolverrevolverof antiek zwartkruit pistool vuursteen pistool
Kleiduiven kleiduif schieten op de Trap of Skeet met modern of zwartkruit patroon, het is mogelijk.
Voor de proppenstampers is de basis zwartkruit kleiduiven kleiduif schieten, vroeger met lood en tegenwoordig met staal hagel.
kruitflesMet de zwartkruit voorlader, replica en antiek, en dat kan natuurlijk met Lorenzoni met percussiecapspercussiecapsen Manton met vuurstenenvuurstenen
Het N.P.G. heeft zelfs leden die schieten met kanon kanonVerplichtingen bij het N.P.G.

1. Verplichtingen

In alle gevallen zijn bij het schieten oordopjes oordopjes of andere geluidsbescherming en eenveiligheidsbrilveiligheidsbril verplicht.
Militaire camouflage kleding is niet toegestaan.
Bij onze vereniging staat de veiligheid voorop voor de schutters, de toeschouwers en de andere omstanders.
Schiet je modern, altijd alleen patronen kopen en gebruiken van de schietbaan.
Met name zijn er aan het schieten met buskruit (zwartkruit) nogal wat risico's verbonden vanwege het altijd aanwezige ontploffingsgevaar.
Afstand houden is verplicht. En uiteraard geen gerook of open vuur in de buurt.
Men moet altijd direct de aanwijzingen uitvoeren van de VVF/BC en de officials op de baan.
In simpele bewoording staan hieronder een aantal regels voor de schutter en de VVF/BC in het algemeen.
We hebben allen onze taken en verantwoordelijkheden op de schietbaan.
Daar moeten we rekening mee houden en zorg dragen.

2. Waar een schutter rekening mee moet houden.

*bij omgang wapen is er maar één regel van toepassing, veiligheid.
*op de N.P.G. website staat de geplande aanvangstijd van training en/of wedstrijd vermeldt. (eerst baan op- /afbouwen, daarna koffie drinken)
*een schutter mag geen alcohol nuttigen voor/tijdens een training/wedstrijd.
*er mag op de centrale trap maar één schutter op de post staan en het wapen geladen hebben, de andere schutters minimaal 1 meter achter post 3.
*bij een storing moet een schutter zijn wapen minimaal 10 seconden geschouderd houden en het wapen daarna omhoog houden ter controle door de baancommandant.
*een schutter moet zijn wapen altijd hanteren alsof deze geladen is en mag niet in de loop blazen.
*elke schutter moet in het bezit zijn van een geldig verlof, het wapen waar deze mee schiet op zijn verlof vermeld hebben staan en dat kunnen tonen.
*bij herhaaldelijk onveilig gedrag wordt een schutter van de baan gestuurd.
*een introducé schutter is 3 x mogelijk, moet vooraf een afspraak maken, en altijd begeleid worden door een ervaren schutter.
*voorlaad schutters beginnen met schieten in de eerste ronde zonder achterlaad schutters.
*achterlaad schutters schieten de tweede ronde zonder voorlaad schutters, enz.
*een schutter moet voor/na het schieten zijn wapen veilig opbergen in de wapenkamer.

3. Waar een Vereniging Veiligheid Functionaris (VVF) / Baancommandant (BC) rekening mee moet houden.

*een VVF/BC heeft de leiding over het schieten, geeft toezicht en houdt controle, en instructies dienen altijd opgevolgd te worden.
*een VVF/BC moet altijd op tijd aanwezig zijn voor de aanvang van training en/of wedstrijd.
*als er geen VVF/BC aanwezig is op de baan mag er niet worden geschoten.
*een VVF/BC zorgt er voor dat een introducé-, een voorlaad- en achterlaadschutter de gelegenheid krijgt om te schieten.
*een VVF/BC zorgt er voor dat op de centrale trap het clearingpoint in lijn ligt met post 3.
*een VVF/BC moet bij herhaaldelijk onveilig gedrag van een schutter deze van de baan sturen.
*een VVF/BC mag nooit zelf schieten, of hij moet dit overdragen aan een bestuurslid/ervaren schutter.
*een VVF/BC moet altijd rekenschap afleggen bij een bestuurslid.

Zorg voor goed materiaal.
Daarna komen de prestaties en de leut.

4. Huishoudelijk reglement en Veiligheidsreglement.

Zorg dat je altijd goed op de hoogte bent van alle huishoudelijke en veiligheid regels.
Alle leden moeten geregistreerd zijn op de leden pagina, zodat zij kunnen inloggen
om op de hoogte te kunnen zijn van aanpassingen/veranderingen en nieuwe regels in bestuur en van de vereniging.
Nieuwe leden zijn verplicht zich te registreren, + binnen één week na ballotage, zodat de Statuten, het Huishoudelijk reglement en Veiligheidreglement per mail opgestuurd kan worden.
Deze reglementen moeten de leden aandachtig door lezen om er voor te zorgen dat alles netjes verloopt en de veiligheidseisen in acht worden genomen.Lidmaatschap bij het N.P.G.

1. Het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van Het Nederlands Proppenstampers Gilde (Dutch Trap Team) staat in principe open voor iedereen.
De kosten van het lidmaatschap zijn beperkt door toepassing van een profijtbeginsel.
Er is echter een strenge ballotage.

2. Ballotage.

Er kunnen gronden zijn waarom toelating tot het lidmaatschap niet mogelijk is.
Er is de wettelijke verplichting zich te legitimeren met een ID-bewijs, paspoort of rijbewijs.
Voor het lidmaatschap van nieuwe hoofdleden is een Verklaring Gedrag VOG nodig of een kopie van een geldige jachtakte (of een geldig verlof WM4 of WM5).
Na ballotage gaat een periode in van minimaal zes maanden voor nieuwe hoofdleden.
In deze periode krijgen deze mensen een cursus in het schieten met kogel (klein kaliber) en hagel.
Na minimaal anderhalf jaar dus kunnen deze mensen een verlof aanvragen voor een klein kaliber wapen of hagelgeweer.
Hierbij tellen aansluitende lidmaatschappen van een schietsportvereniging (EU) mee (conform artikel 6.1 van de basiscertificering!).
Bij de eerste verlenging kunnen dan Historische wapens en andere zaken worden bijgeschreven.
Dat hoeft geen jaar te duren.
Er staat na 1 jaar KNSA licentie, dus na minimaal een half jaar officieel lidmaatschap mag er met alle typen verenigingswapens geschoten worden.
Dat is dus eerder.
Antieke wapens (artikel 18) kunnen bij de eerste verlenging of daarna bijgeschreven worden.
Deze tellen niet mee voor het maximale aantal.
De wapens vermeld bij de tweede verlenging zijn voor onze club niet van toepassing.

Geïnteresseerd...?,
maak gebruik van het menu / contact voor een afspraak ter kennismaking met het Nederlands Proppenstampers Gilde.NPG JubileumCopyright © 2006 - 2024
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.