Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina
voor je Iphone menu mobieltjekleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduif


Jubileum van Het Nederlands Proppenstampers Gilde.

10 jarig Jubileum 7 november 2007.

Het 10-jarig bestaan van schietvereniging Het Nederlands Proppenstampers Gilde werd in stijl gevierd met een schietwedstrijd,
een receptie en een uitgebreide boerenpottentafel. Meer dan de helft van de leden waren op de dag aanwezig. Een tiental had afgezegd.

NPG Jubileum

Foto´s zijn te zien op N.P.G. Jubileum 10 jaar van de leden pagina.

Van de uitgenodigde KNSA werd niets vernomen.
De voorzitter hield een korte toespraak. Terugblikkend op het verleden werden een aantal mensen van het eerste uur genoemd.
Zoals medeoprichter Piet de Jager en Hans van de Stouwe wiens bolhoed en beeltenis terug te vinden is in onze uitingen.
Helaas ze waren niet aanwezig.

Het verbod op het schieten met lood en het schieten met staal heeft deelname van de leden aan de wedstrijden en de trainingen gekost.
Gelukkig komen en er nog steeds nieuwe leden bij. Ook al vallen er door andere redenen mensen af.
De 100 komt in zicht. Het karakter van de club is ook meer gewijzigd door de komst van nieuwe nitro-schutters.
Op het gebied van de moderne trapdisciplines doen we vooraan mee. Er zijn ook meer kanonniers binnen de club.
Onze club is bij de KNSA ook als kanonniervereniging aangemeld.

Op dit moment zijn wij bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid van realisatie van een schietbaan t.b.v. de schutters in de regio De Bilt.
Als Biltse schietsportvereniging hebben wij hierbij het voortouw genomen. Nu is daar niets.
Gesprekken met de Gemeente zijn gaande en vooralsnog zijn de geluiden positief.

John van Medevoort werd bedankt voor het vele werk aan onze Website.

De prijsuitreiking geschiedde volgens schema.
Frans Vink (echtgenote van Frans) had de hele dag het wedstrijdbureau bemand en werd daarvoor uiteraard bedankt.
Overigens waren de kosten iets uit de hand gelopen, maar bleven nog net binnen de begroting zoals goedgekeurd op de ALV.
We beschouwen dit als leermomenten en hebben al nagedacht over kleine aanpassingen zoals een kleine contributieverhoging.
Deze is overigens door een aantal van de ter zake geconsulteerde leden goedgekeurd.

Evaluatie leerde verder dat het gevolgde combiwedstrijdsysteem navolging verdient maar ook dat er meer jubilea georganiseerd zouden moeten worden.

20 jarig Jubileum 17 november 2017.
Onze leden hebben te kennen gegeven dat eigenlijk elke gelegenheid aangepakt zou moeten worden om er een feest van te maken.
Met dit goede voornemen gaan we het jaar uit en het nieuwe in.

Het 20 jarig Jubileum kon helaas door omstandigheden niet gevierd worden, dus goede voornemens gaan niet altijd op.

maar...
in 2022 met het 25 jarig Jubileum gaan we er tegenaan, dat wordt een groot feest.


NPG JubileumCopyright © 2006 - 2024
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.