Het N.P.G.
Schiet info
Link pagina
Foto pagina
voor je Iphone menu mobieltjekleiduif Het Nederlands Proppenstampers Gilde kleiduifKlik op de foto en deze wordt groter, dubbel klik wordt kleiner.

Nieuws en foto´s 2014.

Zoals op de algemene ledenvergadering besloten is dat er meer zwartkruit wedstrijden door onze club georganiseerd zouden moeten worden is gevolg gegeven. Op een zonnige dag in juni werden drie 25 zwartkruit kleiduivenwedstrijden gehouden in de disciplines Manton, Lorenzoni en Francotte. Deze NK´s NZF vonden uiteraard plaats in Biddinghuizen. Van de verrichtingen van onze Olympische trapschutters heeft men uitvoerig kunnen lezen in een artikel in het tijdschrift schietsport.
Daarin werd niet mis te verstane kritiek uitgeoefend op het nieuwe systeem dat afbreuk doet aan de geleverde prestaties als geheel. Wordt uiteraard vervolgd.
Van het schieten achter de winkel is een en ander toegevoegd.
Zoals een spiksplinternieuwe compak opstelling. Deze wordt op gezette tijden veranderd.
Net zoals op de banen daarnaast die gerealiseerd zijn op de plek van de gesloopte Olympische trapbaan.
Op alle banen met schietpunten is kaart lees apparatuur aangelegd voor het rantsoeneren van de kleiduiven.
Het NK Winchester model 1887 editie 2014 telde ditmaal 8 deelnemers, dat zijn er wel eens meer geweest.
Drie schutters moesten barreren vanwege de gelijke score van 18 treffers.
Van een oudere editie van deze wedstrijd staat een fraaie film op onze site te vinden onder Wapen Pagina.


NPG JubileumCopyright © 2006 - 2023
Het Nederlands Proppenstampers Gilde. Alle rechten voorbehouden.